Välkommen till min blogg!

Välkommen till min blogg!

tisdag 8 april 2014

Fångstresultat November - mars

Hejsan!

Här kommer en liten summering från det sena höstfisket samt vårfisket efter gädda.

Höstfisket var riktigt riktigt bra för vår del i skärgården, det var grunt fiske med tailbeten som har varit outstanding på de riktigt stora gäddorna. Under november månad landade vi från Bustern fyra gäddor över 10kg varav den största vägde 14,2kg(nytt pb för mig) samt många gäddor mellan 7-9kg.

Vårfisket startade tidigt, redan i slutet av februari för vår del, började dock lite segt för att sedan bara bli bättre och bättre. Topparna har legat på 12,2kg för mig samt 10,4kg för Jeppe samt ytterligare 8st gäddor över 8kg.

 12,2kg
 14,2kg (nytt pb)
Jeppe med en 11,6kilos gammelgädda


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar